PŘESAH A UDRŽITELNOST

Základní pro nás byl přesah. Rozhodli jsme se pro přesah informační (že stage design bude mít význam mezi řádky) a časový (že na vás stage design nebude působit pouze na eventu, ale i před, po a mezitím). Zároveň jsme se chtěli v rámci možností vydat udržitelnější cestou a vytvořit koncept, který budeme moci recyklovat (ale zároveň rozvíjet) na dalších eventech. Pro rekontextualizaci jsme se rozhodli rozšířit náš externí tým a na doporučení (s/o Michal Ondráček z VantaLab) jsme se dostali ke spolupráci s Petrem Žemlou. A protože Petr rád zkoumá signál, analogová zařízení, a tak podobně, nebudete se nejspíš divit, že středobodem příštích eventů budou STARÉ VRC TELEVIZE. Ale nebojte se, neznamená to, že se teď do klubu budete chodit dívat na televizi – alespoň ne tak, jak jste zvyklí.

WHAT'S NOW & WHAT'S NEXT

Na prvním díle – – – SIGNAL TO NOISE – – – se zaměříme na prvotní signál. Přeskočení jiskry mezi dráty, první dotek kontaktních ploch, praskání v reprácích při zapojení, bliknutí při zapnutí TV. Naším spouštěčem byla hudba – – – MUSIC COMES FIRST – – – proto ji necháme vyniknout a přeneseme ji na obrazovky. Jak to bude vypadat? To uvidíte 1. 4. v ArtBaru. Další eventy budou vycházet ze stejných myšlenek, ale nebude to stejné – – – LET YOUR IMAGINATION WORK – – – můžete si být jistí, že tématicky i vizuálně budou eventy navazovat a postupně se rozrůstat. Na konci sezóny by se vám po ohlédnutí mělo podařit složit celý příběh – – – COME AND SEE THE WHOLE STORY.